Dinam


Wij zijn een groep van computerliefhebbers die in september 1999 gestart zijn met Windows 98. Het was een worstelen met het onbekende en een doorwroeten van de "Verkenner". 

Nadien moest er natuurlijk WORD gevolgd worden en ook wat leren rekenen, grafiekjes e.d. in Excel. Toen waren we al ver gevorderd , dachten we, om ons te begeven op het Internet.

 

DINAM is geboren toen we met MSN met groepen in aanraking kwamen. Onze leraar, Frédéric, gaf de nodige impulsen om dit te verwezenlijken. 'Dinam' is afgeleid van 'di' (dinsdag) en 'nam' (namiddag)

En met de jaren zijn ook de buitenschoolse activiteiten toegenomen. En na verloop van tijd staan al een respectabel aantal uitstappen, bijeenkomsten en al verschillende reisjes in de Dinam- map.

Laatst bijgewerkt 23 nov..2018: Verslag en fotoalbum Praktijkles van 20 nov.

Begin cursussen 1999

"Dinam sinds 2002"

Resolutie 1024 x 768 

Webmaster Guy Hermans


url and counting visits